Hiduron 130 – Avalon Sciences Ltd

Penerangan:

Avalon Sciences Ltd telah mereka bentuk dan mengilang peralatan pengukuran mikroseismos dalam lubang termaju selama lebih 20 tahun.

Produk mereka digunakan dengan meluas untuk memetakan pembentukan lapisan bawah permukaan dengan menghantar rentetan alatan masuk ke lubang gerudi. Alatan ini mengandungi pelbagai peralatan persis, seperti geofon yang mendengar aktiviti mikroseismos yang berkaitan dengan pengendalian telaga dan peretakan hidraulik.

Perkembangan dalam industri geofizik kini bermaksud bahawa peralatan persis sedemikian tidak lagi digunakan untuk menentukur dan memantau proses penggerudian semata-mata. Sebaliknya, alatan kekal di situ buat beberapa lama untuk memantau aktiviti mikroseismos lama selepas penggerudian dihentikan. Langkah sedemikian didorong oleh persekitaran kawal atur untuk penggerudian di darat di rantau Eropah.

Keadaan persekitaran am yang alatan Geochain™ didedahkan adalah mencabar: suhu berterusan >195°C; bar tekanan tinggi 25000psi / 1700 dan keadaan amat mengkakis disertai pula lumpur gerudi dan kehadiran H2S/suntikan asid dan air masin. Digabungkan dengan kitaran pengendalian yang berlanjutan berminggu-minggu, maka pemilihan bahan adalah kritikal, terutamanya disebabkan kos untuk jumlah sistem alat boleh melebihi £1M.

Gabungan unik sifat Hiduron® 130 dipergunakan dalam pembinaan penenggelam haba, yang terletak pada kepala alat di dalam perumah tekanan. Sifat yang kritikal merangkumi:

  • Keberaliran haba yang cemerlang hanya boleh dicapai oleh kuprum dan aloi kuprum
  • Kekuatan tinggi untuk membina alatan tegar boleh menahan tekanan melampau dan melindungi peralatan sensitif
  • Keupayaan rintangan kakisan yang cemerlang untuk dapat bertahan daripada pelbagai persekitaran yang dihadapi oleh alatan semasa pengendalian berlanjutan